Anmälan till KulturKraft!

1 november, 2019 - 1 december, 2019

Du som är professionell kulturaktör är välkommen att ansöka om att medverka i det regionala kulturutbudet i Örebro län inom ramen för satsningen KulturKraft. Utbudet presenteras som en digital katalog och ska vara anpassat för barn och unga i tilltal, angelägenhet och relevans.

Att vara med i KulturKraft innebär att:
· kulturaktiviteten ingår i det regionala kulturutbudet och finns i den
digitala katalogen kulturkraftorebrolan.se
· kulturaktiviteten kan bokas i hela Örebro län
· kommuner och fria huvudmän som är med i modellen KulturKraft får
en KulturPeng (subvention) vid inköp av det regionala kulturutbudet

Läs mer om modellen KulturKraft och skicka in din ansökan senast 1 december på
www.kulturkraftorebrolan.se

Kontakt

Anna Elverskog,
Telefon: 019-602 36 72