Konferensen Kultur för livet

17 september, 2024 kl 09:30

Välkommen till konferensen Kultur för livet!

Konferensen syftar till att lyfta fram förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi undersöker hur kultur kan bidra till en bättre livskvalitet och den positiva effekten på psykisk hälsa. Det är hög tid att samlas och påminna oss om den betydelsefulla kopplingen. Under konferensen kommer vi att presentera forskningsresultat och ge konkreta exempel på lyckade insatser.

Var: Kulturkvarteret i Örebro, konferenslokal Akustiken.
När: 17 september kl. 9.30-16.00

Drop-in-fika från klockan 9.00, programmet börjar 9.30.
Vi bjuder på fika, lunch på egen hand.

Preliminärt program:
Studieförbundet Bilda inleder dagen med Funkiskultur för och med unga vuxna.
Varför är kultur viktigt för hälsan? Malin Anclair, lektor i klinisk psykologi, PhD, leg psykoterapeut Luleå tekniska universitet.
Att skriva för livet, Reflekterande skrivande som projekt på Kävesta folkhögskola/Anna-Lova Rosell, lektor i pedagogik Örebro universitet.
En vanlig dag på Våbo, teaterföreställning/Lisa Arenö, samhällsanalytiker och teaterpedagog tillsammans med skådespelare, teaterpedagoger och musiker.
Att mötas i musik: En musikterapeutisk metod/Jonatan Lindner musikterapeut och leg. Kurator Vuxenhabilitering Region Örebro län.
Värdet av konst för psykisk hälsa-Vernissage/Arrangemang inom “En månad för livet”
Läsklubb på Drottning Silvias barnsjukhus/Karin Graube, bibliotekarie.

Varmt välkommen!

Program med anmälningslänk skickas ut i början av augusti.

Anette Granberg
Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare Kultur och ideell sektor

Regional utveckling, Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

Kultur och hälsa • Regional utveckling (regionorebrolan.se)
https://www.linkedin.com/company/regional-utveckling-i-Örebro-län