Norudde / Tikkanen duo

28 oktober, 2020 kl 19:00

Duon Norudde/Tikkanen framför ett antal av klockare Bergmans polonäser, arrangerade efter hans nedskrivna andrastämmor och efter egna huvuden.

Plats: Karlskoga Konsthall, Kungsvägen 47

Pris: 0 SEK

Arrangör: Karlskoga Konsertförening

Läs mer på karlskoga.se

Anders Norudde och Peter Tikkanen är Karlskogamusiker som kommer från olika musikvärldar och förenas här i att levandegöra klockare Johan Gustav Bergmans handskrivna noter.
Anders, fiolspelare, multiinstrumentalist, som i 40 år arbetat med den äldre folkmusiken och Peter som pianist, kompositör och arrangör.
Johan Gustav Bergman var född 1799 i Ringkarleby, var klockare inom Karlskoga församling under åren 1821-59. Klockaren hade tre års utbildning. Han valdes av sockenstämman och var ansvarig för musiken, ja för allt som inte prästen gjorde. Klockarens första instrument var fiol, sedan cello, valthorn oboe. Orgeln spelades till en början av kringresande ”organister”. Så småningom lärde sig klockarna och tog över orgeln. Första orgeln i Karlskoga kyrka tillkom 1858, så Bergman fick nog aldrig hantera den.
Klockaren var även skolmästare. Fram till 1842 var skolgång kyrkans ansvar. Klockaren var en mycket viktig person.
Hade en måttlig lön, men det han verkligen tjänade på var att spela på danser.
Där klockarna utbildade sig kan de ha delat med sig av på den tiden populära låtar, som de sedan skrev ner i sina nothäften.
Så spreds tex polskor, valser och polonäser som det sedan blev lokala varianter på. Lokala spelmän i bygderna fick till sina egna varianter på melodierna som ibland levt kvar till än idag.