OPEN CALL CONNECTING GEORGIA

17 januari, 2020

Sista dag för anmälan är 17 januari.

Connecting Georgia är ett konstnärslett projekt som utforskar vilken påverkan konstnärer och artister kan ha på post-industriella och sjönära områden i Europa. Intercult är lead partner i projektet och kopplar genom stöd från Svenska Institutet Georgien till det pågående EU-projektet Memory of Water.

Gemensamt för deltagande städer är deras koppling till vatten, kultur och urban miljö. Batumi genomgår en snabb stadsutvecklingsprocess där utmaningen är att bevara stadens kulturarv samtidigt som staden bygger nya moderna mötesplatser.

Vill du vara en del av projektet? Fram till den 17 januari kan du ansöka om residens mellan den 23 – 26 mars 2020 i Batumi, Georgien. Läs mer om utlysningen och ansök nedan.

Läs mer här