Samtal om samtidskonsten i Örebro län (Karlskoga)

22 april, 2020 kl 09:30

Välkommen till samtal om samtidskonsten i Örebro län!

Hur kan konsten vara en del i samhällsutvecklingen?

Hur kan vi samverka mellan olika fält och områden?

Vi reflekterar tillsammans kring konstens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Örebro län.

Statens Konstråd har tagit initiativ till detta samarbete inom ramen för deras uppdrag om främjandet av samtidskonstens utveckling och spridning i Sverige. Region Örebro län gör detta i enlighet med den regionala kulturplanen och utvecklingsmålet att arbeta för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form.

Vi träffas på följande platser:

11 februari      Församlingshemmet, Kungsgatan 12, Nora
10 mars             Kulturhuset Sjöängen, Drottning Kristinas väg 2, Askersund
22 april              Onlinemöte via Zoom 9.30-12.30 (Ersätter mötet i Karlskoga)

Anmäl dig genom att klicka här

Målgrupp: regionala och kommunala politiker, tjänstepersoner, representanter för en konstverksamhet i länet. Med konstverksamhet menar vi såväl kommunala som fria aktörer, organisationer och institutioner samt andra intresserade.

Om du har några frågor så får du gärna höra av dig.

Sprid gärna inbjudan vidare!

Varmt välkommen!

Ulrika

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare Bild och Form

Område Kultur och Ideell sektor
Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro
besök Eklundavägen 1
mobil 072-147 53 72
tel 019-602 72 77
växel 019-602 70 00
ulrika.stigback@regionorebrolan.se

www.konstiorebrolan.se