Satsning för att stimulera pojkars kulturdeltagande

6 september, 2021 - 1 oktober, 2021

Region Örebro läns Kulturnämnd gör en särskild satsning för att stimulera pojkars kulturdeltagande genom en öppen utlysning på 500 000 kronor till organisationer och kulturskapare i Örebro län.


Organisationer, föreningar, företag, kulturskapare och kommuner i Örebro län som vill genomföra satsningar för att stärka pojkars kulturutövande kan nu söka upp till 150 000 kronor.


Ansökan är öppen mellan 6 september och 1 oktober 2021.


https://www.regionorebrolan.se/sv/aktuellt/oppen-utlysning-satsningar-for-att-oka-pojkars-deltagande-i-kulturaktiviteter/?fbclid=IwAR3MWo__tnHVzQxeofBAyVv1oyNFuapQpbPCBxUKWwj2OnwHEM4-_NzL9sc