Sista dag att söka Främjandestöd litteratur Region Örebro län

15 september, 2022

Du som är blivande eller etablerad författare i Örebro län kan söka stöd för att utveckla ditt författarskap, till exempel genom sammanhängande skrivtid. Stödet kan också användas som bidrag till lektörsstöd, utgivning eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro län. Det högsta beloppet som går att söka är 25 000 kronor.

Läs mer här: https://www.regionorebrolan.se/sv/stod-och-bidrag/bidrag-och-kulturstipendier/litteraturstipendium/

Vänliga hälsningar

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare litteratur/bibliotek