Sista dag att söka krisstöd

4 oktober, 2021 - 6 oktober, 2021


NY utlysning av krisstöd öppnar den 13 september med stängningsdatum den 4, 5 och 6 oktober 2021. Ansökningsperioden är relativt kort. Kulturrådet har fått uppdrag av regeringen att fördela ett nytt krisstöd under hösten.


https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen-1/