Sista dag att söka stöd 21/5

21 maj, 2021

Nu kan du som är kulturskapare/kulturaktör och arbetar med professionell kultur, och inte ingår i kultursamverkansmodellen, söka stöd för inkomstbortfall, stärkt kulturverksamhet, digital kulturutveckling eller liknande.
Region Örebro läns kulturnämnd beslutade idag, den 30 april, att avsätta 1 000 000 kronor för denna satsning utifrån resultat i den kartläggning om hur kulturen i Örebro län påverkats av pandemin som presenterades tidigare i år.

Vem kan söka?
Du som kan söka stödet är kulturskapare/kulturaktör och arbetar med professionell kultur inom bild och form, dans, film, litteratur, teater, slöjd, kulturarv och/eller musik i Örebro län, och har påverkats negativt ekonomiskt av pandemin.

Du som söker ska:
· arbeta med professionell kultur
· inte ingå i kultursamverkansmodellen
· ha påverkats negativt ekonomiskt på grund av pandemin

Hur och när söker jag?
Sök stödet senast den 21 maj på https://www.regionorebrolan.se/kulturstodcorona
Sprid gärna vidare!

_____________________________

Lena Adem
Kulturstrateg

Region Örebro län
Område Kultur och Ideell sektor
Box 1613, 701 16 Örebro

Telefon direkt: 019-602 7137
Mobil: 072-701 71 37
Telefon växel: 019-602 7000
e-postadress: lena.adem@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se/kultur