Sista dag för att lämna bilder

30 augusti, 2019

Arbetet med nästa regionala kulturplan som börjar gälla 1 januari 2020 pågår för fullt. Därför börjar vi samla in bilder som kan synliggöra och representera bredden inom länets kulturliv. Du/din organisation bjuds in att bidra med upp till fem bilder som illustrerar er kulturverksamhet. Innehållsmässigt är tanken att bilderna ska spegla att alla ska ha rätt att ta del av kultur och själva skapa. Kulturplanens titel är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv – med kultur som kraft”. Låt dig gärna inspireras av det vid bildurvalet!

Vi behöver skriftligt samtycke från de personer som går att identifiera i bilderna, förutsatt att det inte handlar om pressbilder, (två olika samtyckesblanketter, nedan). Bilderna som samlas in kan komma att lagras i Region Örebro läns bildbank. För att dina bilder (och samtycken) ska hanteras korrekt följ checklistan på baksidan av pdf nedan. Där beskrivs bland annat hur du ska namnge bildfilerna.

Vi förutsätter att de bilder som skickas in är friköpta från den/de som har upphovsrätten till bilden/bilderna.

Skicka in bilder och tillhörande samtyckesblanketter senast i augusti 2019.

Bilder skickas till mia.eriksson@regionorebrolan.se

Undertecknade samtyckesblanketter skickas till
Region Örebro län
Kultur och ideell sektor
Att: Mia Eriksson
Box 1613
701 16 Örebro

Observera att vi inte kan garantera att just de bilder som du bidrar med kommer att ingå i kulturplanen.
Förutom eventuell publicering i kulturplanen kan publicering i Region Örebro läns andra kanaler bli aktuella.
Via länken här kan du läsa mer om Örebro läns kulturplan

Tack för din medverkan!
Vänliga hälsningar/Mia Eriksson

www.theartofsweden.se/site/wp-content/uploads/2019/03/medverkan-pa-bild_kultur.pdf

www.theartofsweden.se/site/wp-content/uploads/2019/03/Samtycke_retroaktivt_kulturplan.pdf

www.theartofsweden.se/site/wp-content/uploads/2019/03/Samtyckesblankett_fototillfalle_kulturplan.pdf

www.theartofsweden.se/site/wp-content/uploads/2019/03/Info_och_Checklista_Bilder_till_Kulturplan_2020.pdf