Sista dagen att ge synpunkter på förslaget till ny regional kulturplan 2020-2023

17 maj, 2019

Din organisation inbjuds att ge synpunkter på förslaget till ny regional kulturplan 2020-2023. Se remissförslag i bifogad fil.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget mellan 18 mars och 17 maj 2019. Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas, och ett nytt förslag skapas för fortsatta politiska beslut. Ett nytt förslag planeras vara klart i augusti 2019. Beslut kommer att fattas i kulturnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige under hösten 2019. Den nya kulturplanen börjar gälla 1 januari 2020.

Förslaget på ny regional kulturplan finns även på www.regionorebrolan.se/kulturplanremiss

Skicka remissvaret senast 17 maj 2019 till kulturplan@regionorebrolan.se

Märk svaret med: ”Remissvar kulturplan dnr 19RS792”

Eventuella frågor besvaras av Lena Adem (lena.adem@regionorebrolan.se) eller Peter Alsbjer (peter.alsbjer@regionorebrolan.se)

Med vänlig hälsning

Rikard Åslund Torbjörn Ahlin
Chef Ordförande
Område kultur och ideell sektor Nämnden för kultur och fritid

genom
Mia

_________________________________________________
Mia Eriksson
Administration och kommunikation
Kultur och ideell sektor
Regional utveckling
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
Tel 019-602 73 38
Tel vx 019-602 70 00
E-post mia.eriksson@regionorebrolan.se
Prenumerera på nyhetsbrevet från Kultur och ideell sektor
Kryssa för att du är intresserad av “Kultur och ideell sektor” i formuläret