Statens konstråd – utlysning för konstnärer

11 februari, 2021 - 5 mars, 2021

Statens konstråd har fått ett regeringsuppdrag att under 2021 öka statens förvärv av konst med 25 miljoner kronor, en satsning som syftar till att stödja det svenska konstlivet under coronakrisen. Med anledning av detta inbjuder vi konstnärer att föreslå maximalt verk fem verk för inköp.

Utlysningen omfattar alla slags konstnärliga tekniker. Konstverken ska ligga i prisintervallet 20 000 till 150 000 kronor. Konstverkens storlek ska ha maxmåttet 2,5m x 2,5m för staffliverk, 2,0m  x  1,5m x 1,5m för skulpturala verk. De erbjudna konstverken ska vara producerade under de senaste 5 åren.

Läs mer och ansök på konstpool.se

Läs mer om Coronasamlingen på statenskonstrad.se