Utställning Klappersten och Rösen

7 oktober, 2023 - 28 oktober, 2023

Utställning på Galleri Lokomotiv i Örnsköldsvik.

Kathie Petterssons bildtolkningar är från hennes stipendievistelse 2022 på ÖKKV och omgivande natur. Inlandsisen tyngde ner jordskorpan och när klimatet blev varmare och isen smälte så reste sig jordskorpan. Landhöjningen pågar än idag. Över Höga Kusten var isen som tjockast hela 3 km tjock. Klapperstensfälten har fått flera olika namn: ”Stenåkrar”, ”Djävulsåkrar”, ”Stentorg” och ”Neptuni ängar”.

Kathie Pettersson är ÖKKVs Grafikstipendiat 2022.