Webbinarium och rapportsläpp: Upphovsrättens roll för skapandet

28 april, 2021 kl 15:00

Välkommen på webbinarium och rapportsläpp: Upphovsrättens roll för skapandet
Onsdagen den 28 april bjuder Stim in till samtal om den nya rapporten Upphovsrättens roll för skapandet – Fundamentet för ett kreativt samhälle.

Samtalet kommer bland annat handla om:
• Varför har upphovsrätten fått status som mänsklig rättighet?
• Hur stora ekonomiska värden skapas i branscher som är beroende av upphovsrätt?
• Vilka historiska lärdomar kan vi dra genom att blicka tillbaka på samhällen utan upphovsrätt?

Läs mer här