Kära medlemmar och besökare på www.theartofsweden.se

Ett år går fort, och så har även 2020 gjort. Detta år glömmer vi aldrig! Ett år då villkoren för kulturens överlevnad blivit extra tydliga. 2020 har dessutom vår ideella förening The Art of Sweden firat 10-års jubileum. Och eftersom vi inte har kunnat träffats så har vi istället synliggjort oss lite extra här på vår hemsida. Jag vill å styrelsens vägnar tacka alla medlemmar som genom “Veckans tips” bjudit in oss till er arbetsvardag på ett personligt sätt. En av våra styrkor som förening är att vi är genreöverskridande. Vi är en spännande mix och har en oerhörd bred kompetens inom kulturområdet. Det har vi visat under året och vi behöver varandra!

Som en avslutning på vårt jubileumsår har jag bett Susann Rickan, vår webmaster, att berätta om sig och allt hon kan erbjuda oss. För är det något vi insett under detta coronaår är att vi måste synas på olika digitala plattformar. Och Susann hjälper oss att synas här på sidan, men kan även erbjuda oss IT-stöd med bra lösningar på ett enskilt plan.
Så nu lämnar jag över jubileumsårets sista stafettpinne till Susann. Och vill med det önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
(De äldre inslagen med veckans tips kommer att ligga kvar en tid. Och kanske att vi fortsätter med detta inslag när andan faller på)

Med vänlig hälsning,
Marie Johansson Gadde
ordförande i The Art of Sweden