Karlskoga kommuns kulturstipendie går till Marie Johansson Gadde

Marie Johansson GaddeKarlskoga kommuns kulturstipendie 2015 går till Marie Johansson Gadde!

Nomineringen lyder: “Maries kulturarbete i Karlskoga sker på en bred front. Genom att Marie, som nutida/samtida bildkonstnär, lyfter fokus från sitt eget staffli får vi en tillbakablick som gör det möjligt att möta framtida utmaningar. Arbetet sker på flera sätt – historieberättande i lokalradion, engagemang i Bofors och brukets historia genom de så kallade Mumblingsdagarna. Granbergsdals hytta finns också med där både dåtid och nutid knyts samman med till exempel ritkol från kolmilan som används vid kurser i teckning. Grattis Marie och lycka till i framtiden med ditt samhällsengagemang för bygden och Karlskogas framtid!”

Stipendiet delas ut av kultur-och föreningsnämnden och delades med annan stipendiat. Stipendiesumman är 20.000 kr.