KLYS förslag på åtgärder för yrkesverksamma kulturskapare

KLYS har kommit med ett förslag till regeringen på åtgärder för hur yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden kan få hjälp att övervintra p g a Coronaviruset.

Läs mer om KLYS förslag här