KLYS hastigt genomförda enkät om kulturskapares villkor

Här nedan ser du resultatet av KLYS hastigt genomförda enkät om kulturskapares villkor regionalt sett i spåren av Coronakrisen. Klicka på länken nedan.

Enkäten ska ses som en vägledande översikt över läget. Det är vittnesmål och inte vetenskaplig analys. Det är ett komplement till andra enkäter och respektive KLYS-medlemsorganisationers egna undersökningar av läget bland sina medlemmar. Enkätmetod, svarsfrekvens och medverkande beskrivs i bifogade filen.

Varmt tack till dig som medverkat eller kommit med inspel till mig!

Med vänlig hälsning,
Carl Liungman
Regionalpolitisk sekreterare

KLYS hastigt genomförda enkät om kulturskapares villkor