Klys: Kulturskapare får vänta

KLYSI våras meddelades en dom i Svea hovrätt mot Telia som innebär att mobiltelefonen Iphone omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Telia överklagade domen och Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd.

– Styrkeförhållandena är oerhört ojämna när svenska kulturskapare möter stora teknikföretag i rättssalen. Privatkopieringsersättningen är en mycket liten kostnad för dessa företag, men det är en viktig inkomstkälla för svenska kulturskapare och ger dem förutsättningar att fortsätta skapa kultur. Till skillnad från de företag vi möter i rätten har kulturskapare i regel svag ekonomi. Att bedriva rättsprocesser istället för att försöka komma överens, innebär flera års väntan på att ersättningar för dessa kopior kan betalas ut till de som skapat verken, avslutar Marika B. Lagercrantz.

Privatkopieringsersättningen är en teknikneutral avgift för alla de många tusen privatkopior som görs varje år av kulturskapares verk. Rätten till kompensation regleras i både svensk och europeisk lagstiftning.

Läs mer på KLYS