KLYS stödjer Musikerförbundet

klys_logoKLYS stödjer Musikerförbundet i sin kamp med att försöka få till stånd kollektivavtal med produktionsbolaget FremantleMedia, som producerar tv-programmet Idol för TV4.

Musiken har ett stort värde i vårt samhälle och lockar många unga, begåvade talanger till musiker- och artistyrket. KLYS, som arbetar för att förbättra villkoren för kulturskapare inom alla konstområden, vill understryka vikten av att de som skapar och utövar den konst och kultur som vi alla vill ta del av på TV, radio och på Internet, måste få skäliga villkor för sitt arbete.

Läs mer här