KLYS uppföljande enkät kring Coronakrisen

Till KLYS au och KLYS regionala grupp m.fl. för kännedom.

Hej!

16 sept – 7 okt gjorde KLYS en uppföljande enkät till de kommuner som tillfrågades i maj 2020 om hur Coronakrisen påverkat kulturlivet i deras kommun. Här är länk till en PDF med utfallet av denna enkät. Mer info finns att läsa på sidan 1 i sammanställningen.

Med vänlig hälsning,

Carl Liungman
Regionalpolitisk sekreterare

www.klys.se
Facebook: KLYS
Twitter/Instagram: @klys59

Se alla frågor genom att klicka på diagrammet

Se alla frågor genom att klicka på diagrammet