KLYS yttrande om socialförsäkringar

KLYSKLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare – har lämnat in sitt yttrande över den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Som enda konstnärsorganisation bland remissinstanserna ansvarar KLYS för att beskriva kulturskapares sociala och ekonomiska situation och för att ange vilka reformer som är nödvändiga för att skapa ökad social trygghet för konstnärliga yrkesgrupper.

Mer info:
KLYS
Pressmeddelande (klys.se)
Pressmeddelande (mynewsdesk.com)
KLYS remissyttrande i sin helhet (pdf)