Konstnärer blir utan ersättning i Rådhuskalendern

Rådhuskalendern har varit ett mycket framgångsrikt projekt i Örebro. Konstnärer har gjort specialbeställda verk som dels har visats i Rådhusets fönster och dels visats på en efterföljande utställning. Redan från början var Rådhuskalendern ett privat initiativ – Richard Kennetts dåvarande företag var de som startade upp det hela. Men evenemanget sker på Rådhuset som är Örebro kommuns högkvarter och har dessutom genom åren fått ordentliga bidrag från Örebro kommun.

Detta har bidragit till projektets status och goda rykte samt att de deltagande konstnärerna har fått anständig ersättning.

Nu är situationen annorlunda. Sedan förra året är det en annan huvudman för Rådhuskalendern, ett företag med namnet Ambitiös, och i och med i år har villkoren för deltagande förändrats radikalt. Nu får inte konstnärerna någon ersättning för sitt beställda arbete längre. Deras verk ska kanske ställas ut i efterhand. Man vet ännu varken om eller var. Vid en eventuell utställning ska verken försäljas varvid 70% av försäljningssumman ska gå till konstnären och 30% till ett ännu inte bestämt ”välgörande ändamål”. De konstnärer vars verk inte säljs kommer inte att få något alls för sitt arbete.

Jag har pratat med konstnärer som inbjudits till årets Rådhuskalender. De är mycket betänksamma över dessa villkor och över hur projektet har presenterats för dem. ”Oklart” och ”amatörmässigt” är ord som har använts.

Ansvaret för att detta projekt nu håller på att försämras kraftigt är naturligtvis delvis företaget som håller i det. Delvis ligger det kanske också på de konstnärer som är beredda att acceptera så urholkade villkor. Men framför allt är Rådhuskalendern ett projekt som är mycket starkt förknippat med Örebro kommun. Som det står i dag så medverkar Örebro kommun i att återigen utnyttja bildkonstnärer som har svårt att tacka nej även när villkoren är fullständigt hutlösa.

Peter Ekström, Rektor för Örebro konstskola samt medlem i TAOS.
Publicerad i NA 2017-10-02.

Har du som medlem i TAOS åsikter kring detta?

Maila dina tankar och synpunkter till info@theartofsweden.se.