Konstnärernas Hjälpfond söker sökande

konstnarernashjalpfondKonstnärernas Hjälpfond är Sveriges största enskilda fond för konstnärer i nöd. Årligen utdelas ca 4 miljoner kr.

För att få bidrag från fonden gäller:
• att man har en väl dokumenterad konstnärlig verksamhet
• att man på grund av sjukdom tillfälligt eller permanent fått sin arbetsförmåga nedsatt och därför är i behov av ekonomiskt stöd
• att ens ekonomiska ställning är sådan att den överensstämmer med Skatteverkets regler för mottagande av skattefria bidrag

Bidrag kan utdelas som:
• tillfälligt stöd vid sjukdom
• årlig pension från fyllda 65 år

Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året. Bidragen är för närvarande inte skattepliktiga och behöver ej tas upp i självdeklarationen.

Observera att Skatteverkets strikta regler gör att sökande som äger fastighet eller bostadsrätt inte kan komma i fråga för bidrag.

Läs mer på Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfonds hemsida ->