Konstnärsservice

Örebro KonstskolaSedan en tid tillbaka bedriver Örebro Konstskola något de kallar för konstnärsservice. Det är en tjänst som är till för konstnärer som inte kan fakturera själva utan som behöver en mellanhand för detta.

Villkoren är följande: Örebro Konstskola åtar sig att fakturera för konstnärers räkning. Endast fakturor utan moms kan komma ifråga. Av det fakturerade beloppet betalas till konstnären ut ett nettobelopp efter avdrag för sociala avgifter och skatt samt en avgift till Örebro Konstskola.

Läs mer på Örebro Konstskolas hemsida