Kontakt

Kontakta styrelsen 2023, för mer information:

Ordförande: Isabelle Moreau, tel: 070 –260 81 77, epost: info@theartofsweden.se

Kassör: Lasse Persson, tel: 070-720 00 71, epost: info@theartofsweden.se

Sekreterare: John Hayes Jr

Övriga ledamöter:

Hans Danneborn

Magdalena Eriksson

Mats-Arne Larsson 

Anders Hambreus

Jonas Hedlund

Kicki Hendahl

Webbredaktör/teknisk kontakt: webmaster@theartofsweden.se,

Medlemskap

Som medlem betalar du 150:-/år till bankgiro 653-1214.

Organisationsnummer

802453-4755

Facebook

”Gilla oss” gärna på vår Facebook-sida