Krisstödet missar kulturskapare med enskilda firmor

Sedan i mars 2020 har KLYS drivit frågan om krisstöd till enskilda firmor. Nu tvingas KLYS konstatera att även detta stöd misslyckas med att fånga upp de mest behövande på arbetsmarknaden – de yrkesverksamma kulturskaparna med enskild firma.

Det nya förslaget till omsättningsstöd som kom 9 sept. har en rad brister som innebär att många kulturskapare inte kommer i fråga för stöd. Det stänger ute dem som har låga och ojämna inkomster, vilket är utmärkande för frilansande kulturskapare.  KLYS uppmanar därför regeringen till ett antal ändringar i omsättningsstödet.

Läs mer på www.klys.se