Kultur är ingen utvecklingsstrategi?

Den regionala utvecklingsstrategin är nu ute på remiss. TAOS medlem Gunilla Dovsten deltog i ett öppet remissmöte den 11 mars som representant för Konsthantverkarna i Örebro. RUSen gäller till 2030 och alla andra planer och strategier, regionala som lokala, kommer att förankras i den. I nuläget är kulturområdet i stort sett utelämnat. Kulturarvet omnämns och att vi ska ha  ”evenemang med lyskraft”. Kultur är alltså ingen utvecklingsstrategi. Håller vi med om det? Maila gärna synpunkter till info@theartofsweden.se.

Läs Remissen här