Kulturens Kapilärer – stöd att söka

Har din lokala kulturförening en spännande idé? Kanske vill ni testa nya arbetssätt eller utveckla er befintliga verksamhet? Mellan den 8 februari och 15 mars har ni chans att söka projektstöd från Kulturens Kapillärer – Nyorientering.

Ni får gärna söka genom TAOS men ni behöver göra det praktiska arbetet själva. Maila info@theartofsweden.se om detta är intressant.
https://www.ideellkultur.se/nyorientering

Illustration: Jennifer Nystedt