Kulturnyheter från Region Örebro län

  • Nytt miljonstöd till professionell kultur i länet
  • Kulturrådet ska fördela ytterligare 880 miljoner i krisstöd
  • Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022–2025
  • Kreativa Europa 2021–2027

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. 2021 är starten för en ny programperiod som innehåller olika insatser och stöd som kan sökas till och med 2027.

Läs fler nyheter från Region Örebro län