Kulturnyheter från Region Örebro län, sept 21

Många, många fina höstnyheter hittar du här bl. a kurs i digitala verktyg 19–20/10 och en filmkurs för pedagoger 30/9–1/10. Två nya stödformer finns nu att söka inom teater.

  • Kurs i digitala verktyg och mötesplats för kulturskapare i Örebro län den 19–20 oktober
  • Utlysning för organisationer och kulturskapare: satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter
  • Webbinarium den 21 oktober: Cultural planning som verktyg för utveckling av landsbygd
  • Filmkurs för pedagoger 30/9–1/10
  • Koreografitävling 9 oktober
  • Digit! skrivartävling 20 år! För dig på högstadiet eller gymnasiet.
  • Inbjudan till samhällssamtal för att hitta nya samarbeten och nya gemensamma lösningar för unga som varken arbetar eller studerar.
  • Två nya stöd att söka hos Region Örebro län inom teater: främjandestöd teater och stöd för kringarrangemang vid teaterföreställning.

Läs hela nyhetsbrevet från Kultur och ideell sektor här:

https://www.com-hit.com/ch/v1/letter.asp?id=jonlknjlp&deltagare_id=ijmiqlkoqh&tid={tips_deltagare_id}