Kulturnyheter från Region Örebro

Feriepraktik kultur

Från mitten av juni startar Region Örebro läns sommarferiepraktikperiod. Inom kulturområdet får 51 ungdomar möjlighet att arbeta med bild och form, dans, film, litteratur, film och slöjd.

Några fler rubriker från Nyhetsbrev #3

  • Nya medel för regional kulturutveckling från Kulturrådet
  • Fördjupat europeiskt samarbete om social ekonomi
  • Skapande skola-medel till länets kommuner 2018
  • Lyckad Digital kompetensdag för biblioteks- och skolpersonal

Läs fler kulturnyheter från Örebro län här