Kulturprogram för flyktingbarn

Region Örebro länRegion Örebro län, Kultur och ideell sektor, har beslutat att initiera ett kulturprogram för flyktingbarn i länet. Planen är att utveckla ett kulturprogram i mindre skala till hösten 2016.

Nu vill man nå aktörer och samarbetspartners som är intresserade av att samverka kring utvecklingen av ett kulturprogram riktat till barn och unga med flyktingbakgrund.

Aktörer som har möjlighet att genomföra kulturverksamhet/kulturaktiviteter inom egen budget välkomnas men Region Örebro län räknar också med att kunna finansiera vissa delar. Den som är intresserad av att vara med kan skicka en kort beskrivning av verksamheten/aktiviteterna genom att fylla i intresseanmälan.

Region Örebro län är också intresserade av att finna samarbetspartners för organisering av genomförandet. En dialog kommer till exempel att inledas med Örebro läns bildningsförbund för folkbildningens räkning.

Vid intresse kontakta Lena Adem

Mer info:
Informationen ovan är hämtad från Region Örebro läns nyhetsbrev kultur 5/2015