Kulturstipendium

Region Örebro län delar varje år ut kulturstipendier till mottagare bosatta inom Örebro län eller som i sin kulturella gärning har anknytning till länet.

Vilka kan få kulturstipendium?

Kulturstipendiet tilldelas personer eller grupper mitt uppe i sin kulturella gärning och ska ses som en möjlighet att utveckla sin verksamhet. Stipendiemottagare ska vara bosatt inom Örebro län eller ha anknytning till länet. Stipendiet är ett arbetsstipendium och inte ett resestipendium.

Varför delar Region Örebro län ut kulturstipendier?

Region Örebro län delar sedan 1964 ut kulturstipendier för att erinra om organisationens 100-åriga tillvaro 1863-1964. Stipendierna ska vara en uppmuntran för kulturarbetare att med kraft och engagemang bidra till länets utveckling. Totalt fördelas 30 000 kr per år.

Läs mer och ansök här