Kulturtält

Örebro länsteater har initierat en idé om ett samverkansprojekt för våren/sommaren 2018 i ett  ”Kulturtält”. Tanken är att med ett cirkustält lastat med olika former av kultur besöka flertalet kommuner i länet och tillsammans med lokala kulturaktörer visa på kulturens inneboende sprängkraft. Vi är med och ser med spänning fram mot vad det kan bli av. Är du som medlem i The Art of Sweden intresserad av att delta så är du välkommen till ett första stormöte på Örebro Konstskola månd.16/10 kl.08.30. Vi berättar om vad det är och hur långt vi har kommit. Se fortlöpande info på vår hemsida.

Läs inbjudan här