Kurs i reflekterande skrivande

Reflekterande skrivande är en skrivterapeutisk metod som innebär att använda skrivande för självutforskande och personligt växande.

Nu finns en chans att lära sig mer om metoden genom att gå en kurs. 10 gånger under hösten.

Biblioteksutveckling inom Region Örebro län är med och arrangerar kursen som är kostnadsfri och ges på Kävesta folkhögskola.

Se mer i länken nedan:

https://www.regionorebrolan.se/sv/kalender/skriv-for-livet/