Länsförfattare i bok om resandefolket

Dinglarens vägInstitutet för språk och folkminnen har gett ut en bok om resandefolket, “Dinglarens väg. Vorsnos Drom. De ofrivilligt åsidosatta” där majoriteten av författarna själva tillhör folkminoriteten de resande, som är den största och äldsta gruppen inom nationella minoriteten romer.

Tre av skribenterna kommer från Örebro län, bl.a. Nathalie Rommestam, Lindesberg, författaren Bo Hazell, Örebro och etnologen Ann Hellman, som varit anställd vid Örebro läns museum och bl.a. jobbat med utgrävningarna av resandebosättningen Krämarstan i Finnerödja.

Mer info på Institutet för språk och folkminnen