Ljusstråk 4-5/9

Under evenemanget Ljusstråk 4-5/9 visar traktens konstnärer sina verk – En konst- och kulturslinga genom Nora Bergslag. I Kvarteret Bryggeriet finns också en samlingsutställning som är öppen 7/8-5/9. Flera av medlemmarna i The Art of Sweden kommer att delta. Läs mer om Ljusstråk på www.ljusstrak.nu. Under Ljusstråk i Nora sker också kulturhändelser med musik, gudstjänster, guidningar, visningar mm. Evenemangen under Ljusstråk sker runt om i kommunen under helgen.

Ljusstråk är också ett nätverk med konstnärer, konsthantverkare, scenkonstnärer, dansare och artister som träffas flera gånger per år.