Månadens författare i Örebro län

Varje månad lyfter vi en kommun och ett författarskap, i radio, på biblioteken och i sociala medier. För frågor kontakta Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek och litteratur på Region Örebro län: linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se

2021 blev premiärår för Månadens författare – ett samarbetsprojekt mellan bland andra Biblioteksutveckling Region Örebro län, Litteratur Örebro län, SR P4 Örebro och länets folkbibliotek. http://p4dela.sverigesradio.se/?id=22147

Månadens författare i Örebro län

Januari- Helena Hedlund
https://fb.watch/4dZnvRHLJP/
Februari- Kata Dalström
https://b-m.facebook.com/watch/?v=104748044874412&_rdr
Mars- Lina Bengtsdotter
https://fb.watch/4dYXVBA_Kv/
April- Charlotte von Mahlsdorf
https://fb.watch/4dYXVBA_Kv/
Maj- Eva B. Magnusson
https://sverigesradio.se/artikel/eva-b-magnusson-ar-manadens-forfattare
Juni- Sigge Stark
https://sverigesradio.se/artikel/manadens-forfattare-sigge-stark
Juli- AnnMarie Hellström
https://fb.watch/v/3mC77M64W/
Augusti- Maria Lang
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/nyheter-pa-regional-utveckling/manadens-forfattare-augusti-maria-lang/
September-Lars Andersson
https://fb.watch/7RQB28f9K-/
Oktober-Torgny Karnstedt
https://sverigesradio.se/artikel/torgny-karnstedt-ar-manadens-forfattare-otrolig-lasinspirator
November- Folke Dahlberg
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/nyheter-pa-regional-utveckling/manadens-forfattare-november/
December- Håkan Nesser
https://lekeberg.se/upplevaochgora/bibliotek/nyheter/manadensforfattareiorebrolandecemberhakannesser.5.2359401176840ee65cc4326.html