Månadens författare

2021 blir premiärår för Månadens författare – ett samarbetsprojekt mellan bland andra Biblioteksutveckling Region Örebro län, Litteratur Örebro län, SR P4 Örebro och länets folkbibliotek.

Varje månad lyfter vi en kommun och ett författarskap, i radio, på biblioteken och i sociala medier.

För frågor kontakta Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek och litteratur på Region Örebro län: linda.berg-ottoson@regionorebrolan.se

http://p4dela.sverigesradio.se/?id=22147

Vänliga hälsningar
Linda Berg Ottoson