Foto: Andreas Carlsson

Astri Johansson

Epost: astri.johansson@telia.com
Telefon: 0586 – 381 47, 0770 – 474 50 89

Verksamhet: /

I mina textila bilder dras jag mot det abstrakta. Det beror kanske delvis på tekniken jag använder: lappteknik. Det är en gammal teknik som höll på att helt försvinna när jag någon gång på 70-talet beslutade mig för att slå ett slag för den. Den hade en alldeles för intressant historia för att bara falla i glömska tyckte jag. Men jag ville ge den en annan plats att agera på än sängen, nämligen väggen, som konst. Och så har det blivit. Mina väggtäcken har visats i slott och koja under åren som gått sedan dess.

I mina grafiska bilder ser jag möjligheten att arbeta mera spontant. Inget är så spännande som att ta upp ett blad som gått genom tryckpressen. Blev resultatet så som jag hade tänkt, eller blev det något helt annat? Jag gillar spänningen det skapar och blir inte alltför besviken över ett fiasko. Jag var måttligt intresserad av grafik tidigare men har upptäckt dess fantastiska möjligheter.

Jag har även varit inne på textil skulptur. Min senaste var en ca två meter hög kvinnofigur, inspirerad av den franska konstnären Niki de Saint Phalle. Den stals under Konstnärernas Riksorganisation KRO:s utställning Tema konstnärsprofiler utefter ån i Wadköping, Örebro under Konstens Vecka 2007.

Jag är också intresserad av databaserad konst.