Carina Nyström

Epost: carina.maria.nystrom@gmail.com
Telefon: 070-2259539

Verksamhet: /

Producent/Projektledare

Carina Maria Nyström arbetar både som anställd och genom Amicum AB.
Hon arbetar framförallt som Projektledare/Producent inom scenkonst men också med bokföring, konferensarrangemang mm.