Charlotte Wiktorsdotter

E-post: wiktorsdotter@live.se
Telefon: 070 – 407 56 00
Hemsida: charlotte-wiktorsdotter.webnode.se

Verksamhet: / /

I mitt arbete finner jag stor inspiration att sammanföra olika material och tekniker.
Jag har stor experimentlusta och utmanar gärna mig själv genom att prova nya tekniker och uttryck.
I den kreativa processen föds det som ofta landar i gränslandet mellan abstrakt och figurativ konst.
Jag skapar gärna färgstarka bilder utifrån ett naivistiskt och lekfullt perspektiv.
Mina barndomsminnen är fortfarande starkt levande inom mig och jag hämtar med nöje inspiration utifrån barnets perspektiv och fantasivärld.
Periodvis arbetar jag temainriktat och utforskar då en modell, rörelse eller frågeställning, men ofta styrs processen av mitt inre känsloliv vilket tillåts få direkta uttryck. Resultatet är därför djärvt skiftande.