Christina N. Sommarström

Namn: Christina N. Sommarström (Nyström Jansson)
Adress: 
Höjdgatan 3C, 13431 Gustavsberg
Studio: Egen studio, Chamottehuset plan 1, Chamottevägen 6, Gustavsberg
Epost: chriofir@hotmail.com
Telefon: 0702-28 98 46
Hemsida: www.nutida.nu
Instagram: @atelierofir

Verksamhet: /

Christina Sommarström är smed och formgivare av smycken och corpus. Hon jobbar i huvudsak med silver i kombination med andra metaller. I spänningsfältet mellan de olika materialens egenskaper uppstår det oväntade. Hennes verk är alltid personliga och varje process en ny upptäcktsresa. Medlem i Nutida Svenskt Silver tom 2017 då jag lämnade föreningen för att jobba mer självständigt utan försäljningsinriktning. Medlemskap i G-Studion och KRO/KIF sedan hösten 2017.

Läs mer (pdf)