Gunilla Dovsten

Gunilla Dovsten

Hemsida: www.gunilladovsten.se
Epost: gunilla.dovsten@telia.com
Telefon: 070-5402300

Verksamhet: /

Gunilla bor i Bergslagen. Omgivningen består av skog, sjöar, korpen i skyn, järnet i marken, gruvhål som perforerar landskapet. Färgerna är dova, rödbrunt som järn, svart som sot, blågrönt som slagg, grönt som barrskog. Gunilla vill beskriva känslan av det hon ser i sin keramik, vare sig det gäller bruksgods eller skulptur.

Utbildad på Capellagården på Öland och Skolen för Brukskonst i Köpenhamn.

Drejarlärling i Hagi, Japan under 2,5 år.

Egen ateljé i Lindesberg sedan 1982.

Verksamhet Bild & Form.