Ivan Holy

Epost: holyzapata@yahoo.com
Telefon: 070-482 27 66

Verksamhet: /

Ivan Holy använder trä som utgångsmaterial. Han använder gamla arbetsmetoderi sin konst, huvudsakligen arbetar han med stämjärn. Inspirationen till sitt arbete fick Ivan under alla år museifotograf som han är utbildat sig till i Karlsbad och senare i Prag.