Jennifer Olsson

Epost: jenniferolsson_89@hotmail.com
Telefon: 070 59 35 433

Verksamhet: /

Mitt namn är Jennifer och jag föddes näst sista dagen på 80-talet.

Mitt barndom bestod av timtals med måleri tillsammans med min mamma. Det var vår gemensamma undanflykt som bestod av ett enormt närvarande till måleriet och till varandra.

En tyst dialog, om jag kan uttrycka det så.

Måleriet har alltid funnits hos mig, men vid 13 års ålder återupptäckte jag skapandets kraft och förstod vikten av att uttrycka mig konstnärligt. Sedan dess har skapandet fortsatt att vägleda mig.

Min inspiration har alltid varit det mänskliga livet, att vara människa, med alla dess emotioner. Livets mörka och bleka mellanrum är av särskilt intresse i mitt skapande. Genom att arbeta med detta typ av innehåll skapar jag även, ibland omedvetet, ett ljus och en hoppfullhet.

De material jag främst använder mig av är oljemåleri och digitalt fotokollage, där jag ibland även sammanför dessa. Det konstnärliga arbete jag utför har en självbiografiskt utgångspunkt som arbetas fram i en slags samexistens mellan realism och abstraktion, som kan ses som en anspelning på både fysiskt och psykisk verklighet.