Lena Jerlström

Hemsida: www.lenajerlstrom.se
Epost: lena.jerlstrom@telia.com
Instagram: lenajerlstrom
Telefon: 070 17 18 919
Adress: Kvarnvägen 8, 697 74 Sköllersta

Verksamhet: /

I mitt skapande utgår jag oftast från de textila materialen och teknikerna och använder, kompletterar gärna med andra material.

Processen är viktig där det planerade och slumpmässiga får samverka under arbetets gång. Något som intresserar mig är skapandet som språk där ”görandet” kan få oss att snudda vid eller få fatt i det ännu ej formulerade.

Jag arbetar som konstnär och konsthantverkare och erbjuder kurser/workshop.