Marie Johansson Gadde

Hemsida: www.gadde.se
Epost: marie.johanssongadde@hotmail.com
Telefon: 070-6919401

Verksamhet: /

Min resa har gått från konsthantverk till mer av keramik och bildskapande. Alla färger och tekniker har sin tjusning, Som 19-åring gick jag Konstnärlig grundutbildning , det som senare blev ”Kuben”, i Örebro. När jag plockar fram akvarellådan är ofta naturen min inspiratör. Jag målar gärna utomhus. Men jag fångas också av människors olika uttryck. Olika former och sinnestillstånd som kan återspeglas i olika material. Jag ser mig främst som bild-och formkonstnär, och här i The Art of Sweden är jag engagerad i styrelsen sedan starten för tio år sedan. Jag är verksam i Karlskoga. Har sedan många år tillbaka en ateljé på Bofors stationsområde. Området är rikt på kulturliv och här finns ett av få kulturkluster i Karlskoga. Området ger mig inspiration till mer än bildskapande.