Stefan Rydéen

Hemsida: www.stefanrydeen.se
Epost: stefan.rydeen@gmail.com
Telefon: 070-347 38 42

Verksamhet: /

Konstnär, curator och projektledare
“Jag letar efter sätt att se bortom alla föreställningar om hur saker och ting ser ut; mitt uttryck är för mig ett sinnestillstånd. Jag söker det ospårade landskapet där avsikten får möta tveksamheten och skörheten. Verken är försök att direkt förstå det oförståeliga, att definiera det som ständigt glider undan definitionen. De träder fram från en plats bortom och under allt, där motsatser upplöses, förenas och smälter samman, till en stark och komplex närvaro. Inuti det kända finns det okända, ett främmande språk och ett annat alfabet.”

Stefan Rydéen om Nattens Alla Solar, utställning med måleri och glas på Galleri Örsta 2013

“Det finns en vidöppen bredd i Stefan Rydéens konstnärskap. Alla dörrar hålls öppna, åtminstone på glänt. Allt kan ifrågasättas, förändras, byta skepnad. ”Allting är försök.” Just nu råkar han vara inne i en period av ett ganska strängt disciplinerat skapande – glasskulptur som kräver kunskap, planering, medhjälpare och ett storskaligt måleri där det inte heller finns utrymme för vilka improvisationer som helst. En stränghet alltså. Ändå en vidöppenhet. Att lyckas hålla alla dörrar öppna – hela tiden – har sitt pris. Stefan Rydéen betalar och betalar.

I denna öppenhet måste man själv välja perspektiv. Ett slags landskap är det nog. Fullt av möjligheter men kanske inte öppet. Snarare en skogsglänta än en utsikt mot horisonten. Mer en plats än ett helt landskap. ”Som att gå på en stig, mellan träd, buskar, svampar, ris och omkullfallna träd; först åt ena hållet för att sedan vända och gå tillbaka samma väg. Rummet är viktigt, och det möte som växer fram mellan rummets alla delar, ner till minsta beståndsdel.”

ur “En introduktion till Stefan Rydéens konst” av Peter Ekström, författare och konstnär