Möte kring konstbiennal 2018

Möte kring Konstbiennal 2018På måndagskvällen  (31 oktober 2016) höll TAOS möte där planer på en framtida konstbiennal med titel ”Moving Art” diskuterades. Biennalen är tänkt att genomföras 2018.

För att kunna förverkliga planerna, som handlar om ett mobilt och flexibelt kulturarrangemang med genreövergripande innehåll, krävs ett brett engagemang bland medlemmarna i TAOS.

Nästa möte blir den 21/1 2017 kl. 13-17 >>

På måndagskvällens möte visade det sig finnas gott om idéer för nyskapande och genreövergripande  konstmöten.

Till nästa möte den 21 nov, som vi återkommer om, hoppas styrelsen och redan nu intresserade medlemmar på växande anslutning till projektet. Meningen är att TAOS ska presentera konstliv i alla kommuner i Örebro län, kreerat av konstteam från TAOS, men också med  engagemang och samverkan med föreningsliv och omgivande samhälle.

På bilderna ses styrelsen för vår förening, Ordförande John Hayes samt övriga ledamöter, Lasse Persson, Lena Hellström, Marie Johansson Gadde, Larspers Carina Roxäng samt Thomas Lundqvist och intresserade  medlemmar i föreningen.

Foto: Lasse Persson